Apakah Haqiqat itu?

Dinyatakan dalam Nazam Hidayatul Adzkiya’ ﻭَﺣَﻘِﻴْﻘَﺔٌ ﻟَﻮُﺻُﻮْﻟُﻪُ ﻟِﻠْﻤَﻘْﺼَﺪِ ﻭَﻣُﺸَﺎﻫﺪٌ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟﺘَّﺠَﻠِّﻲْ ﺑِﺎﻧْﺠَﻠَﺎ “Hakikat itu adalah sampainya seorang salik pada maksud tujuan (makrifat kepada Allah), seraya menyaksikan kilatan cahaya ilahiyah” Imam Selengkapnya